No Pusat/ Judul/ Subjek/ Substansi

556 Puslitbang HAM
Pengkajian Problem Ekonomi, Politik dan Kekerasan Negara.
Ringkasan
557 Puslitbang HAM
Pengkajian Mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.
Ringkasan
558 Puslitbang HAM
Pemetaan Komunitas Masyarakat.
Ringkasan
559 Puslitbang HAM
Kajian tentang Hak-hak Masyarakat Sipil.
Ringkasan