No Judul
481 Pengkajian Problem Ekonomi, Politik dan Kekerasan Negara.
Ringkasan
482 Pengkajian Mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.
Ringkasan
483 Pemetaan Komunitas Masyarakat.
Ringkasan
484 Kajian tentang Hak-hak Masyarakat Sipil.
Ringkasan